کارگاه آموزشی آگاهی بخشی و پیشگیری از ایدز ( بایگانی )

شنبه 15 آبان 1395


k.aids


این کارگاه با عنوان قصه روبان قرمز در دو بخش خانم ها و آقایان و با هدف گزینش مربیان همیار در مجتمع
کانون های فرهنگی هنری دانشگاه فردوسی مشهد  برگزار می شود.


زمان : پنج شنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۲ تا ۱۴


مکان : مجتمع کانون های فرهنگی هنری دانشگاه
فردوسی مشهد - اتاق 10


از بین دانشجویانی که در این کارگاه حضور
می یابند افرادی به منظور انتقال آموخته ها و تدریس در دانشکده های مختلف دانشگاه انتخاب
می شوند و متناسب با برنامه آنان روز و ساعت کلاس و دانشکده مورد نظر مشخص شده و کارگاه
مجددا برای دانشجویان آن دانشکده برگزار می شود..کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار