قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

يكشنبه 23 آبان 1395


دانشجویان
محترم دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به تغيير سامانه ثبت پايان نامه ها در سايت
ايرانداك لطفا برای تسویه حساب و فارغ التحصیلی  موارد زیر را در نظر بگیرید.


سامانه
ثبت پايان نامه ها در سايت ايرانداك تغيير كرده است.


اطلاعات
پايان نامه ثبت شده، بايد توسط كارشناسان ايرانداك تاييد شود.


دريافت
تاييديه ايرانداك حدود 72 ساعت طول خواهد كشيد.


بدون
دريافت تاييديه
ايرانداك
امكان تسويه حساب با بخش پايان نامه ها وجود نخواهد داشت.


با
توجه به موارد فوق لطفا زمان مورد نياز براي تاييد ايرانداك را در نظر گرفته و قبل
از مراجعه براي تسويه حساب به بخش پايان نامه ها از تاييد شدن اطلاعات پايان نامه
خود مطمئن شويد.


مرکز
اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار