آزمون عملی پذیرفته شدگان رشته تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

دوشنبه 1 آذر 1395

آزمون عملی پذیرفته شدگان نیمه متمرکز در آزمون سراسری رشته تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد در سال جاری در روز های پنج شنبه و جمعه 4 و 5 آذرماه
1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد آزمون عملي پذیرفته شدگان نیمه متمرکز در
آزمون سراسری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد در روز پنجشنبه 4 آذر ماه جهت خواهران  و در روز
جمعه 5 آذر ماه 1395 جهت برادران در محل اداره كل تربيت بدني - سالن
ورزشي امام علي (ع)  پردیس  دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي گردد.


ضمنا
فيلم فرآيند برگزاري آزمون به همراه سئوالات متداول داوطلبين در سايت دانشكده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد به
آدرس:


sportedu.um.ac.ir


 براي داوطلبين قابل مشاهده مي باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار