نمایشگاه ترجمه تصویری سوره واقعه در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

چهارشنبه 19 آبان 1395


vagheaeh


کانون قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نمایشگاه ترجمه
تصویری سوره واقعه را از تاریخ 18 الی 24 آبان ماه 1395 در دانشکده ها و واحدهای دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار می کند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار