سخنرانی پیرامون بحث ولایت در سده های اول و دوم هجری در دانشکده الهیات ( بایگانی )

دوشنبه 1 آذر 1395


elaheyat.9


این سخنرانی در روز چهارشنبه 3 آذر ماه 1395 از ساعت 12 در سالن شیخ طوسی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار