جلسه کتابخوانی و گفتمان دانشجویی در دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه برگزار می شود ( بایگانی )

دوشنبه 1 آذر 1395


daneshju.9


جلسه کتابخوانی و گفتمان دانشجویی با تلاش انجمن علمی دانشجویی  معماری و مهندسی شهرسازی در روز سه شنبه دوم آذر ماه 1395 در دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار