معرفی دو کتابِ حکمت مردان صحرا و پیچیدگی سیاست در ایران ( بایگانی )

سه‌شنبه 9 آذر 1395


book.9


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شودمعرفی دو کتابِ هفته


کتاب : حکمت مردان صحرا و


کتاب پیچیدگی سیاست در ایران


با حضور دکتر محسن خلیلیاستاد
گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد


‌‌شنبه 13 اذر ماه 95


کلاس 114


ساعت 12


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار