چهارمين همايش ملی تعامل صنعت و دانشگاه ( بایگانی )

چهارشنبه 12 آبان 1395


sanaat.9


چهارمين همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه در تاريخ ۱۷ و ۱۸ آذر
۱۳۹۵ توسط اتاق بازرگاني مشهد و
با همكاري دانشگاه فردوسي مشهد تحت حمايت سيويليكا در شهر مشهد برگزار مي شود.


سایت همایش :


http://www.dbmc.ir/


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار