سخنرانی با موضوع هوش مصنوعی از منظر فلسفه در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ( بایگانی )

يكشنبه 21 آذر 1395


pj5506


.


این سخنرانی در روز دوشنبه 22 آذر ماه 1395 از ساعت 12 در سالن اجتماعات شیخ طوسی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار