كرسی آزادانديشی با موضوع نظريه نسبيت انيشتين و تأثيرآن برالهيات و متافيزيك ( بایگانی )

يكشنبه 14 آذر 1395


k.azad.95


.
اين كرسي به همت انجمن علمي
گروه فلسفه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با موضوع نظريه
نسبيت انيشتين و تأثيرآن برالهيات و متافيزيك، در روز یکشنبه 14 آذر ماه 1395 از
ساعت 12 ظهر در سالن اجتماعات دانشكده الهيات
و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.
.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار