برگزاری دوره آموزش عملی تنش زدايی جهت كنترل استرس روزمره ( بایگانی )

يكشنبه 14 آذر 1395


steress


كالج دانشگاه فردوسي مشهد با
همكاري دفتر آموزش هاي عالي آزاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دوره آموزش عملي
تنش زدايي جهت كنترل استرس روزمره را برگزار
مي كند
.
.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار