کارگاه آموزشی نرم افزار اکسل ( بایگانی )

دوشنبه 1 آذر 1395


excel


این کارگاه اموزشی با تلاش انجمن علمی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


علاقمندان برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به دفتر انجمن علمی مهندسی صنایع مراجعه نمایند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار