15 آذر روز حسابدار گرامی باد ( بایگانی )

سه‌شنبه 16 آذر 1395

15 آذر روز حسابدار


جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ايران به عنوان یکی از
اعضای فدراسيون بين المللی حسابداران در آذر سال 1386 از 15 تا 21 آذرماه
هرسال را به عنوان هفته حسابداری و روز 15 آذرماه را به عنوان روز ملی حسابدار نامگذاری نموده اند. این روز بر تمامی حسابداران دانشگاه مبارک باد.


roozehesabdar94

55بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار