دوره آموزش عالی آزاد آشنايی با روش های MCMC ( بایگانی )

يكشنبه 14 آذر 1395


mcmc


كالج دانشگاه فردوسي مشهد با
همكاري دفتر آموزش هاي عالي آزاد دانشكده علوم رياضي دوره آموزش عالي آزاد آشنايي
با روش هاي

MCMC
را برگزار مي كند.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار