نشست تخصصی بررسی کارکردهای آموزشی مدارس وقفی ( بایگانی )

يكشنبه 14 آذر 1395


vaghf


.
نشست تخصصی بررسی  کارکردهای آموزشی مدارس وقفی روز چهارشنبه 17
آذر ساعت 9 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود
.


. 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار