آغاز نظرخواهی درباره کیفیت آموزش اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( بایگانی )

دوشنبه 29 آذر 1395


به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند
نظرخواهی از کیفیت تدریس عملکرد اعضای هیئت علمی و مدرسان در نیم سال جاری از پنج
شنبه 2 دی ماه 95 آغاز و تا سه شنبه 14 دی ماه 95 ادامه دارد. ضمنا جهت اطلاع از
چگونگی و محرمانگی نظام ارزیابی کیفیت تدریس اساتید به نشریه فایل پیوست در زیر
مراجعه نمایید.


مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار