انتخابات دور دوم هيئت مديره مجمع صنفی اعضای هيات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

دوشنبه 6 دي 1395


 قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد


نظر به برگزاری جلسه عمومی
ساليانه مجمع صنفی اعضای هيات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، انتخابات دور دوم هيئت
مديره اين مجمع در روز سه شنبه 7ديماه 95 از ساعت 17 در سالن اجتماعات دانشکده
دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود .


برای دریافت اطلاعات بیشتر روی
فایل زیر کلیک کنید
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار