برگزاری دورهای آموزشی توسط کانون کتاب و اندیشه دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

يكشنبه 23 آبان 1395shenakht


کانون کتاب و اندیشه دانشگاه فردوسی مشهد دوره های زیر را برگزار
میکند
:


دوره "شناخت و نوشتن"


داستان نویسی مقدماتی


.مدرس:
فرحان نوری


مدرس و کارشناس حوزه هنری خراسان رضوی


.پنج
جلسه مباحث نظری و پنج جلسه تمرینات عملی خلاق


.دوشنبه
ها ساعت دوازده


دوره "طنزنویسی"


آموزش مقدماتی طنزنویسی همراه با تمرینات عملی


مدرس علیرضا کاردار


طنزپرداز و روزنامه نگار


. پنجشنبه ها ساعت دوازده


. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثتت
نام به مجتمع کانون های فرهنگی هنری پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، اتاق پنج
مراجعه نمایید.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار