انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

يكشنبه 16 آبان 1395


entakhabatدانشجویان واجد شرایط ذکر شده در این پوستر می توانند برای کاندیداتوری در شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ثبت نام کنند


اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار