نشست بررسی ريشه شناختی پيوند ربّ و تربيت در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 13 آذر 1395tarbiyat


 .اولین نشست بررسی ریشه شناختی پیوند رب و تذبیت با حضوذ دکتر خوانین زاده در روز چهارشنبه 17 آذر ماه 1395  از ساعت 10 صبح در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار