سخنرانی با عنوان تفکر سیستمی در دانشکده علوم ریاضی ( بایگانی )

پنجشنبه 11 آذر 1395


dr.r


سخنران : دکتر رسول رمضانیان


زمان : شنبه 13 آذر ماه 1395 ساعت 12


مکان : سالن دکتر بزرگ‌نیا دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد


چکیده سخنرانی :


به معرفی
تفکر سیستمی  می پردازیم. در دنیای تجارت، یک صاحب


کسب و کار باید بر اساس تفکر
سیستمی بیندیشد تا بتواند بطور


صحیحی شرایط را مدل کند و در
طول زمان کسب و کار را مدیریت کند...
.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار