دانشگاه تراز جهانی و چالش های آن ( بایگانی )

چهارشنبه 15 دي 1395


Poster_traz


.
سخنران : دكتر طهمورث پور عضو
هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد


زمان : دوشنبه 20 دی ماه 95 ساعت 12


مکان : سالن ویدئو کنفرانس ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار