پنجمین سمينار آناليز هارمونيك و كاربردها در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

دوشنبه 3 آبان 1395


B111estp


محورهاي همايش


تمام جنبه‌هاي نظري و کاربردي آناليز هارمونيک و مباحث مرتبط در ساير
علوم هدف هيات موسس اين سمينار است که طيف وسيعي از علوم از جمله علوم پايه،
علوم مهندسي و علوم پزشکي را پوشش مي‌دهد. طبعاً در هر سال برگزاري سمينار بر روي
برخي محورها متمرکز است.


تمرکز پنجمين سمينار روي محورهاي زير است :


آناليز هارمونيک مجرد


گروه‌هاي کوانتومي


فضاهاي عملگري


نظريۀ موجک‌ها و قاب‌ها


در حالت کلي، در بخش نظري مي‌توان به محورهاي زير اشاره نمود:• نظريۀ احتمال


• نظريۀ ارگوديک


• نظريۀ اندازه و انتگرال


• نظريۀ تقريب


• نظريۀ موجک‌ها و قاب‌ها


• آناليز فوريه• آناليز هارمونيک کلاسيک


• آناليز هارمونيک مجرد


• ساختارهاي جبري توپولوژيک


• فضاهاي توابع خاص


• گروه‌ها، ابرگروه‌ها و نيم گروه‌هاي توپولوژيک


• گروه‌هاي لي و نظريۀ نمايش
و در بخش کاربردي مي‌توان محورهاي زير را بر شمرد:


• فيزيک رياضي


• مخابرات بي‌سيم


• آناليز هارمونيک عددي


• آناليز هارمونيک گسسته


• آناليز هارمونيک محاسباتي


• چهره‌شناسي


• زمين شناسي


حروف شناسي


سيگنال‌هاي حياتي


•  ژئوفيزيک


تاریخ
برگزاری : ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه ۹۵


  سایت همایش : http://shaa5.um.ac.ir/index.php


پست
الکترونيکي:
shaa5@um.ac.ir


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار