همایش بین المللی روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب ( بایگانی )

چهارشنبه 8 دي 1395


iran.1


iran.2


همایش
بین المللی روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب در تاریخ 4 بهمن ماه 1395 در
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود:


محورهای
همایش :


پیشینه
شناسی روابط فرهنگی ایران و جهان عرب


تاثیر
و تاثر متقابل فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب


تاثیر
روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب بر جریان فرهنگ و ادبیات جهان


فرصت
ها و تهدیدهای روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب


آینده
پژوهی روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب


در
این همایش مقالات به دو زبان فارسی و عربی ارائه خواهد شد


نشانی
دبیرخانه همایش:


دانشگاه
فردوسي مشهد ، مرکز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان


تلفن:
۶- 8804355 - ۵۱۱-۹۸
+


سایت
همایش :


http://clpa.um.ac.ir/index.php

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار