چهارمين كارگاه نظريه مفصل و كاربردهای آن ( بایگانی )

شنبه 1 آبان 1395


4th_Workshop_on_Copula_Theo


این کارگاه در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه 20 و 21 بهمن   1395 
توسط قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي با همكاري گروه آمار دانشگاه هاي فردوسي
مشهد و يزد،در محل دانشكده علوم رياضي دانشگاه يزد برگزار خواهد شد.


براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت زیر مراجعه نمایید


http://osdce.um.ac.ir
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار