سخنرانی پروفسور ژكلهيدی از دانشگاه دبرسن كشورمجارستان ( بایگانی )

يكشنبه 17 بهمن 1395


سخنراني با ارائه پروفسور ژكلهيدي از دانشگاه دبرسن كشورمجارستان با
تلاش قطب علمي آناليز روي ساختارهاي جبري دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد
برگزار می شود.


اين سخنراني با عنوان:


Spectral Analysis and Synthesis


(تجزیه و تحلیل طیفی و سنتز)


 در روز چهارشنبه 4 اسفند
ماه 1395 ساعت 4 بعد از ظهر توسط پروفسور ژكلهيدي در سالن دكتر بزرگ نيا دانشكده
علوم رياضی دانشگاه فردوسی مشهد ايراد مي
شود.


از كليه دانشجويان تحصيلات
تكميلي و اعضاي هيأت علمي براي شركت در اين سخنراني دعوت مي شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار