كارگاه آموزشی عصب شناسی اخلاق و مغزشناسی اخلاقی ( بایگانی )

شنبه 2 بهمن 1395


Aren


نخستين كارگاه تخصصی عصب شناسي اخلاق و مغزشناسي اخلاقی


Neuroethics & Moral Brain) )


با همكاري مركز جامع آرن، هسته پژوهشي فلسفه علم و هسته پژوهشي علوم اعصاب
و رفتار رايان دانشگاه فردوسي مشهد، برگزار مي گردد
.


مدرس: آقاي دكتر حسين دباغ، دكتراي فلسفه اخلاق (گرايش
روانشناسي و عصب شناسي اخلاق) از دانشگاه آكسفورد و ردينگ


اين دوره شامل 10 جلسه 2 ساعتي بوده و روزهاي سه شنبه از ساعت 16 لغايت 18
در محل دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد (تالار دكتر سعادت) برگزار مي گردد
.


اولين جلسه روز سه شنبه 5 بهمن ماه  1395 خوااهد بود. ضمنا بدليل حضور
مدرس محترم در خارج از كشور، كارگاه بصورت الكترونيك و با استفاده از اسكايپ برگزار
مي گردد
.


جهت ثبت نام به آدرس www.arencenter.ir مراجعه فرماييد.


به شركت كنندگاه گواهي معتبر از
طريق مراكز برگزار كننده اعطا مي شود
.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار