سخنرانی علمی با عنوان غذاهای فراسودمند در دانشکده کشاورزی ( بایگانی )

چهارشنبه 13 بهمن 1395


Poster-(Dr.-Habibi)...._1


سخنرانی علمی با عنوان غذاهای فراسودمند (پروبیوتیک ها ) توسط
دکتر محمد باقر حبیبی نجفی در روز دوشنبه
18 بهمن ماه 1395 از ساعت 12 در سالن ویدئو کنفرانس ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می
شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار