كرسی نقد و نظر با عنوان جبر و اختيار در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

دوشنبه 2 اسفند 1395


naghd.12


انجمن علمي فلسفه دانشكده
الهيات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد كرسي نقد و نظر با عنوان “ جبر و
اختيار “ برگزار مي كند
.


اين نشست علمي روز سه شنبه 3 اسفندماه 95 از ساعت 12 در سالن
اجتماعات دانشكده الهيات با حضور محمد علي وطن دوست برگزار خواهد شد.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار