سخنرانی علمی با عنوان چرا چرخه عدالت تا بي نهايت ادامه ندارد؟ ( بایگانی )

سه‌شنبه 19 بهمن 1395


این سخنراني پیرامون بررسي تفكرات اجتماعي
عثماني ها بر اساس اخلاط اربعه با حضور دكتر فاتح اِرميش و پژوهشگر مركز الهيات
اسلامي دانشگاه توبينگن آلمان و نويسنده كتاب «تاريخ تفكر اقتصادي عثماني»

انجام می گیرد.


سه شنبه 19 بهمن 1395 ساعت 9:00 الي 10:30


دانشكده الهيات و معارف اسلامي


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار