قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

سه‌شنبه 7 دي 1395

armقابل توجه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه فردوسی مشهدباستحضار مي رساند پرسشنامه تردد خودرو و اتوبوس بر روي صفحه اصلي پرتال ورود يكپارچه اعضا (پويا)
قرار گرفته است، خواهشمند است با مراجعه به پرتال شخصي خود، ضمن شركت در
اين نظرسنجي، مسئولين دانشگاه را در اتخاذ تصميم مناسب در اين خصوص ياري
فرماييد.
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار