اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

جمعه 29 بهمن 1395


به اطلاع دانشگاهیان محترم دانشگاه فردوسی مشهد میرساند کلیه
امور آموزشی ، اداری، پشتیبانی، پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد روز شنبه 30 بهمن ماه فعال
و جاری خواهند بود


روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار