چهارمین محفل معنوی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و خانواده ایشان ( بایگانی )

شنبه 2 بهمن 1395


mahfel.11


چهارمین محفل معنوی اعضای هیئت علمی
دانشگاه فردوسی مشهد و خانواده ایشان


با تلاش دفتر هم اندیشی اساتید نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد و با موضوع:ویژگی عبادالرحمن برگزار می شود.


سخنران استاد انصاری


سه شنبه 5 بهمن ماه 1395


ساعت 18:30


مسجد حضرت زهرا (س) پردیس دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار