معرفی دو کتاب هفته ( بایگانی )

يكشنبه 24 بهمن 1395


b.11.23


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.


دوکتابِ طنزِ سیاسیالف) از اون بالا کفتر می‌آیه


ب) کتابِ پس‌کوچهدکتر محسن خلیلی


‌‌شنبه 30/11/1395


کلاس 208


ساعت 12


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار