اطلاعیه پذیرش نمونه آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونیTEM ( بایگانی )

دوشنبه 11 بهمن 1395


به اطلاع
می رساند با توجه به رفع نقص میکروسکوپ الکترونی مستقر در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد  پذیرش نمونه در محل آزمایشگاه مرکزی
از روز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 مجددا صورت خواهد گرفت.


http://Centrallab.um.ac.ir


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار