كارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم علم سنجی ( بایگانی )

چهارشنبه 22 دي 1395


elm


قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه
فردوسی مشهد


كارگاه آموزشي آشنایی با مفاهیم علم سنجي
در روز دوشنبه 4 یهمن ماه 1395 از ساعت 8
صبح الی 12 ظهر در مرکزاطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
می شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار