هجدهمين كنفرانس شيمی معدنی ايران ( بایگانی )

دوشنبه 2 اسفند 1395


poster_sheme


هجدهمين كنفرانس شيمي معدني
ايران در روزهاي 17، 18 و 19 اسفندماه
1395
در
دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد با حضور اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران، متخصصين
دانشگاهي، مراكز پژوهشي و صنايع شيميايي سراسر کشور برگزار مي­
گردد.


محورهاي کنفرانس:


این کنفرانس جهت ايجادارتباط
وتبادل آرا و نظرات متخصصين درزمينه آخرين دستاوردها درزمينه هاي ذيل برگزارمي شود


سنتز و شناسايي ترکيب هاي معدني


سينتيک و مکانيسم واکنش هاي
معدني


شيمي نظري و محاسباتي ترکيب
هاي معدني


الکتروشيمي
ترکيب هاي معدني


شيمي آلي فلزي


شيمي حالت جامد


بيوشيمي معدني


شيمي صنايع معدني


فوتوشيمي معدني


پليمرهاي معدني


نانو شيمي


شركت كنندگان گرامي مي
توانند با ارسال ايميل به آدرس iicc18@um.ac.ir يا شماره تماس
38805546-051 با دبيرخانه كنفرانس ارتباط برقرار نمايند.


سایت هجدهمين كنفرانس شيمي
معدني ايران:


http://iicc18.um.ac.ir/index.php
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار