نشست محصولات تراريخته گياهی در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

يكشنبه 8 اسفند 1395


tara.


نشست محصولات تراريخته گياهی در تاريخ 15 اسفندماه
95 از ساعت 8:30 تا ساعت 12:30 با حضور
دکتر تولایی رئیس انجمن ژنتیک، دکتر مختار جلالی معائون اموزشی دانشگاه تربیت مدرس
، دکتر عباسی هیئت علمی دانشگاه تهران و سایر متخصصان و علاقمندان در تالار
ابونصري هروی در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار