سومين سمينار نظريه عملگرها و كاربردهای آن ( بایگانی )

يكشنبه 1 اسفند 1395


Poster_amalgar


سومين سمينار نظريه عملگرها و
كاربردهاي آن، با هدف آشنايي با جديدترين و مهمترين تحقيقات رياضي در نظريه
عملگرها و كاربردهاي آن، در
روز هاي 19و20 اسفند ماه در محل
دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي گردد.


به گزارش روابط عمومي دانشگاه
فردوسي مشهد،دكتر محمد صال مصلحيان دبير علمي اين همايش با بيان اينكه سمينار
نظريه عملگرها دو سالانه مي باشد، گفت: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسي مشهد، انجمن
رياضي ايران، قطب علمي، و پژوهشگاه دانشهاي بنيادي،
سازمان هاي حمايت كننده اين
سمينار هستند كه 120 نفرازمتخصصين ودانشجويان كشور، پيرامون موضوعات و محورهاي
تخصصي ازجمله: نظريه عمومي عملگرهاي خطي، عملگرهاي خطي خاص به عنوان عضويي از
ساختارهاي جبري،  گروه ها و نيم گروه هايي از عملگرهاي خطي، عملگرهاي
ديفرانسيلي،  عملگرهاي غير خطي و خواص آنها،  فضاهاي خطي و جبرهايي از
عملگرهاي خطي و كاربردهايي از نظريه عملگرها در اين همايش به تبادل اطلاعات
 مي پردازند .


اطلاعات همايش ،
در نشاني زير قابل دسترسي مي باشد: 


http://ota3.um.ac.ir


.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار