اطلاعيه اجاره بهاي خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

دوشنبه 11 بهمن 1395


به اطلاع دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد می رساند: 
دانشجویانی که به هر دلیل اجاره بهای خوابگاه نیمسال اول 96-95 را واریز ننموده اند در اسرع وقت نسبت
به واریز آن از طریق پرتال دانشجویی سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس
bp.swf.ir مراجعه و با کد ملی ( کلمه عبور و نام
کاربری ) اقدام نمایند و دانشجویانی که توانایی پرداخت اجاره بهای خوابگاه را
ندارند اگر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند مدارک را ارائه نمایند در غیر اینصورت
می توانند از وام های مختلف از جمله وام تحصیلی، ضروری و... استفاده نمایند.


ضمناً
درصورت عدم پرداخت اجاره بها امکان حذف غذا، وام و کلیه تسهیلات رفاهی وجود دارد.


اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار