حمایت بنیاد دانشگاهی فردوسی از رتبه های برتر آزمون سراسری ( بایگانی )

سه‌شنبه 9 آذر 1395


بنياد
دانشگاهي فردوسي مشهد از دانشجوياني كه موفق به كسب رتبه ر در كنكور سراسري دوره
كارشناسي شده
اند
به شرح زیر حمايت مي
كند.


گروه
اول
: كسب رتبه زير 500 در گروه
آزمايشي علوم رياضي و فني رشته
هاي
مهندسي


گروه
دوم
كسب رتبه زير 2500  در
گروه آزمايشي علوم تجربي


گروه
سوم
: كسب
رتبه زير 100 در گروه آزمايشي علوم انسانيپرداخت
مبلغ ماهيانه سه میلیون و پانصد هزار ریال
براي گروه اول و دوم


پرداخت
مبلغ ماهيانه دو میلیون و پانصد هزار
ریال براي گروه سوم


دانشجویان واجد شرایط با همراه داشتن کارنامه معتبر به دفتر گروه آموزشی خود مراجعه نمایند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار