قابل توجه پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395 ( بایگانی )

چهارشنبه 29 دي 1395


پذیرفته‌شدگان دکتری تخصصی سال 1395 در مرحله تکمیل ظرفیت که اسامی آنها در جدول زیر درج گردیده است
لازم است:


1- با مراجعه به نشانی
اینترنتی


https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/PHD_CommitFormLogin.php


فرم
تعهد پذیرش را دانلود و به‌صورت دقیق و خوانا تکمیل نموده و بارگذاری نمایند .
سامانه مزبور از تاریخ 28دی تا دوم  بهمن ماه 1395  فعال است .


2- با مراجعه به سایت
سازمان سنجش آموزش کشور جهت تکمیل فرم صلاحیت عمومی از تاریخ 26/10/95 تا 9/11/95 اقدام نمایند.


توجه:


- عدم ارسال فرم تعهد در حکم انصراف تلقی شده و
دانشگاه نسبت به جایگزینی افراد ذخیره اقدام خواهد نمود.


- آن دسته از پذیرفته‌شدگان که قصد انصراف از پذیرش
دارند لازم است حداکثر تا4/11/95 فرم انصراف را تکمیل و در سامانه بارگذاری
نمایند.


.


برای مشاهده تذکرات مهم و راهنمایی اینجا را کلیک کنید


.


برای دریافت فرم اخذ تعهد اینجا را کلیک کنید

رشتهنام خانوادگینامپاتولوژی دامپزشکی روزانهکهوندکیومرثجراحی دامپزشکی روزانهلجمیریاحسانفیزیولوژی روزانهواجدابراهیمیمحمدتقیفیزیولوژی روزانههاشمیافسانهفیزیولوژی روزانهیزدان شناسپریسافیزیولوژی نوبت دومرجبیانحمیدفیزیولوژی نوبت دومسلیمانی وفاازادهکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی روزانهاحمدی شیخ سرمستصباکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی روزانهمدرسهثمینکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی روزانهمهتدیمهساکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی شبانهزارع فیض ابادیحجتمامایی و بیماریهای
تولید مثل دام روزانهتیموری کل گداریسعیدحقوق خصوصی نوبت دومرشیدیآرشحقوق خصوصی نوبت دومرضانژاد
ابوالقاسمحقوق خصوصی نوبت دوماکبریان طبریمعصومه-

دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار