نكوداشت افتخار آفرينان دانشگاه فردوسی مشهد در المپياد علمی-دانشجوئی سال 1395 ( بایگانی )

چهارشنبه 18 اسفند 1395


olampiyad.12


آيين نكوداشت افتخار آفرينان دانشگاه فردوسي مشهد در المپياد
علمي-دانشجوئي سال 1395، به همراه معرفي المپياد علمي-دانشجوئي سال 1396 در تاريخ
18 اسفند ماه 1395 ساعت 12 الي 14 در سالن ابوريحان دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسی مشهد ، برگزار مي
گردد.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumبازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار