فرايند آموزانه مدرسان نيمسال اول96-1395 آغاز شد ( بایگانی )

شنبه 15 آبان 1395


فرايند
آموزانه مدرسان نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 از تاريخ 1395/08/15 آغاز شد. اعضاي
هيات علمی و مدرسان مدعو می
توانند با مراجعه به پرتال، به مدت حداكثر 2
هفته (تا تاریخ 30 آبان ماه 95)، فرم‌های آموزانه را بررسی و تاييد نمايند.


در
صورت وجود نقص در اطلاعات فرم ها مدرسان می
توانند از قسمت درخواست اصلاح در فرمها، موارد را برای کارشناس
آموزشی دانشکده جهت پیگیری و اصلاح ارسال نمایند. مطایق تقویم آموزانه، پس از
تایید فرم
ها
توسط مدرسان، کارشناس آموزشی دانشکده فرم
ها را بررسی و به معاونت آموزشی و تحصیلات
تکمیلی ارسال خواهد شد.


به
منظور اطلاع از زمان
بندی و مراحل فرایند آموزانه اینجا را کلیک
کنید.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار