كارگاه آموزشی تعيين ميزان اسيدهای چرب كوتاه زنجير در نمونه های حقيقی و آشنايی با اصول كروماتوگرافی گازی و نحوه كار با دستگاه ( بایگانی )

چهارشنبه 11 اسفند 1395


aseed


با
تلاش انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد كارگاه آموزشي «تعيين
ميزان اسيدهاي چرب كوتاه زنجير در نمونه هاي حقيقي و آشنايي با اصول كروماتوگرافي
گازي و نحوه كار با دستگاه» در روزهای 15 و 16 اسفند ماه 95 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


سایت
گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد برای دریافت اطلاعات بیشتر :


http://anim.um.ac.ir/index.php?lang=fa


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


 
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار