دومین جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) آغاز به كار كرد ( بایگانی )

چهارشنبه 26 آبان 1395


ideh.95


.
ايده پردازان محترم مي
توانند ايده هاي خود را جهت دومین جشنواره شتاب ملی
(شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) ثبت نمايند.


لطفا پس از ورود به سایت زیر به بخش ايده چيست،
راهنماي ثبت ايده و داوري حتما مراجعه نماييد.


سایت دومین جشنواره شتاب ملی :


http://chosen-idea.ir/


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium 
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار