مراسم نكوداشت استاد گرانقدر دكتربهمن هنری برگزارمی شود ( بایگانی )

شنبه 13 آذر 1395


honary


.
به منظور ارج نهادن به سال‌ها تلاش بي‌دريغ
در جايگاه‌هاي مختلف علمي و اجرايي در كشور، دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي
مشهد باهمكاري قطب علمي مدلسازي وكنترل دستگاه ها وقطب علمي آناليز روي ساختارهاي
جبري، مراسمي جهت نكوداشت استاد گرانقدر دكتر بهمن هنري
استاد
گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی برگزار مي‌نمايد
.


برنامه‌ي
اين مراسم شامل بخش‌هاي مختلفي است كه از جمله‌ي آنها مي‌توان به ارائه‌ي منتخبي
از خاطرات همكاران و شاگردان دكتر هنري اشاره كرد.

اين رويداد مقارن با هفته
پژوهش و فناوري و در روز چهارشنبه  24 آذر ماه 1395 ساعت 10 صبح در تالارهمايش دكتربزرگ نيا
دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار