برنامه های هفته پژوهش و فناوری در دانشكده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 13 آذر 1395


برای مشاهده برنامه هاي هفته پژوهش و
فناوری در دانشكده علوم اداری و اقتصادی
که شامل سخنرانی،سمینار، همایش، کارگاه و معرفی
و رونمایی از کتاب می باشد روی فایل زیر کلیک کنید
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار