برگزاری نشست تخصصی بررسی وضعیت دام سبک از سلسله نشست های هفته پژوهش و فناوری در دانشکده کشاورزی ( بایگانی )

يكشنبه 14 آذر 1395


به مناسبت هفته پژوهش و فناوری انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار می کند


نشست تخصصی بررسی وضعیت دام سبکبررسی ظرفیت های دام سبک


چالش های موجود در تولیدات


سمت و سوی پژوهش ها در زمینه دام سبک


با حضور دکتر
ولی زاده استاد دانشگاه، محقق و مولف در زمینه دام سبک


دکتر یاحقی جانشین
معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان خراسان رضویزمان: شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۲ الی ۱۴


مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، آمفی تئاتر ساختمان
علوم دامبه شرکت کنندگان در این نشست گواهی حضور اعطا می گردد


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار