برنامه های هفته پژوهش و فناوری در دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

يكشنبه 14 آذر 1395


برای
مشاهده برنامه هاي هفته پژوهش و فناوری در دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد که شامل سخنرانی،سمینار، همایش، کارگاه و به تفکیک گروه های آموزشی
این دانشکده می باشد روی فایل زیر کلیک
کنید
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار